#GlasajZaŽene Naida Ljuma:”Potrebno je uskladiti politiku zapošljavanja, tako da se napravi pozitivan oslonac i za uključivanje žena u radne aktivnosti za koje su osposobljene i obrazovane.”

Predstavite se: Ja sam Naida Ljuma rođena je 22. maja 1994. godine u Tuzli. Osnovnu školu „Novi Grad“ završila je u Tuzli i bila učenik generacije, te u istom gradu nastavila školovanje u Građevinsko-geodetskoj školi, smjer Likovni tehničar za primijenjeno slikarsvo. Na Univerzitetu u Tuzli upisala je Filozofski fakultet na Odsjeku za filozofiju-sociologiju akademske 2013/14. godine. Na drugoj godini je postala aktivni član Asocijacije studenata Filozofskog fakulteta (ASFF-a), te predsjednik Skupštine ASFF-a ak. 2013/14. godine. Akademske 2015/16. godine je izabrana za predsjenika ASFF-a, kao i za člana Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta iz reda studenata. Upravni odbor Unije studenata Univerziteta u Tuzli iste akademske godine imenovao je Naidu Ljumu za predsjednika UO USUT-a, kao i za člana Senata Univerziteta u Tuzli, iz reda studenata. Bila je organizator Prve studentske konferencije pod nazivom „Unapređenje uslova studiranja: potrebe, izazovi i perspektive“ u okviru Dana Filozofskog fakulteta. Prvi naučni rad pod nazivom „Doba transformacije i redefiniranja procesa i funkcija u savremenoj porodici – univerzalnost i/ili transformacija“, u saradnji sa višim ass. Abdelom Alibegovićem i višim ass. Midhatom Čauševićem, objavila je u toku prvog ciklusa studija u Časopisu Filozofskog fakulteta (DHS). Bila je organizator Simpozijuma „Etičko-estetski i logički dijalozi studenata Filozofije-Sociologije“ u saradnji sa prof. dr. Šefketom Krcićem. Učestvovala je, ispred Filozofskog fakulteta, na Naučno-istraživačkom kampu II, pod pokroviteljstvom Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini. Akademske 2016/17. godine uspješno je završila prvi ciklus studija, te stekla zvanje Bachelora Filozofije-Sociologije. Akademske 2017/18. godine upisala je drugi ciklus studija na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Odsjek za Sociologiju – edukacijski smjer, gdje je akademske 2018/19. godine uspješno je završila drugi ciklus studija i stekla zvanje magistra sociologije. Uredila je filozofsku dramu „Srebrenička tragedija – poslije smrti civilizacije“, autora Mensura Pavice. Učestvovala je ispred BiH (predstavnica BiH) u ljetnoj školi u Italiji (Rim), kao magistar sociologije, pod nazivom Summer school “Religions and peaceful coexistence“ in Rome (9-14 September 2019.), Universita di Roma –Sapienza and Chair „King Hamad“ for Inter – Faith dialogue and peaceful coexsitence. Još dosta u nizu drugih certifikata kroz učešća na seminarima, simpozijumima…Mnogobrojne preporuke od profesora iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, BiH i Italije. Objavila je filozofsku knjigu 2019.godine knjigu u koautorstvu sa M.Pavicom pod nazivom “Uputstvo za upotrebu uma”.

Vaš politički cilj?
Vratiti pravo narodu, djelovati u interesu države i zalagati se za pravdu jednaku za sve. Kako ćemo to postići? Obavezivanjem izabranih dužnosnika da prvenstveno odgovoraju narodu i građanima koji su ih birali. Naša programska orijentacija počiva na univerzalnim vrijednostima slobode, jednakosti, pravde, poštivanju ljudskih prava i solidarnosti. PRIMARNI CILJEVI SU NAM STRUČNA, DEPOLITIZOVANA I ODGOVORNA JAVNA UPRAVA, BORBA PROTIV KORUPCIJE I KRIMINALA, PUNA TRANSPARENTNOST RADA, TE ZAŠTITA JAVNOG DOBRA.

Na čemu temeljite Vasu kampanju?
Kampanju temeljimo na slobodi, jednakosti, odgovornosti, stručnosti, pravdi, hrabrosti, direktnosti i na maksimalnoj otvorenosti, jer tko djeluje slobodno, ne djeluje nužno.

Da li pitanje prava žena I položaj žena imaju mjesta u Vašem političkom angžmanu ?
Da, itekako. Na našoj kandidatskoj listi Naroda i Pravde za Lokalne izbore 2020 Tuzla, se nalazi 40% žena i to obrazovanih, stručnih i etičnih, koje se pojavljuju prvi put na političkoj sceni. Odradili smo Programsku platformu za mlade i žene, istraživajući i analizirajući probleme i potrebe u lokalnoj zajednici, obzirom na i dalje prisutnu diskriminaciju žena.

Šta ćete konkretno učiniti za žene kao buduća vijećnica?
Posebnu pažnju smo posvetili mladima i ženama, koji su često zapostavljeni u svim nivoima društva, naročito u okviru zapošljavanja (dodatni fokusi – stipendije, osnivanje centra za razvoj preduzetništva mladih i žena i slično).Opredjeljenja mladih i žena NiP Tuzla:
Žene su, pri zaposlenju, diskriminirane po velikom broju osnova. Problemi se javljaju pri svakom koraku u postupku zapošljavanja. Potrebno je uskladiti politiku zapošljavanja, tako da se napravi pozitivan oslonac i za uključivanje žena u radne aktivnosti za koje su osposobljene i obrazovane. Odlučni smo da kroz naš rad uvedemo Programe podrške, kroz koje ćemo uticati na:
-Zapošljavanje mladih i žena, da se obezbijede finansijska sredstva i poticaji za pokretanje samostalnog malog biznisa;
-Osigurati olakšice poslodavcima pri zapošljavanju mladih i žena.
Birokratski aparat i visoki nameti često su prepreka poduzetnicima pri zapošljavanju mladih i žena, te ćemo raditi na olakšicama, kao i na pojačanom nadzoru rada na crno i uzimanje sredstava od strane pojedinih poslodavaca predviđenih za upošljavanje, a nakon isteka predviđenog vremena otpuštanje istih i vraćanje na burzu rada. Spremni smo se posvetiti organizovanju radionica i edukaciji mladih ljudi i žena da se sami pokrenu i da se angažuju u onim oblastima za koje imaju sposobnosti, ne čekajući od nekoga drugog da im to obezbijedi. Uticati ćemo na poboljštanje rada agencija za zapošljavanje studenata i srednjoškolaca u cilju ostvarivanja kvalitetnijih i prihvatljivijih uslova za njihov angažman. Posebnu pažnju kroz posebne dijelove programa zapošljavanja dati ćemo mladima i ženama koji nisu u sistemu obrazovanja niti na tržištu rada (marginalizovane grupe), manje obrazovanim mladim ljudima i ženama, te ranjivim grupama (posebno osobama s posebnim potrebama). Što se tiče zdravstvenog sistema, veliki problem predstavlja i nepovjerenje žena (budućih majki) u kantonalne/gradske bolnice uz zaposlene na istom, te se odlučuju za privatne poliknike (grupa onih žena koje za isto imaju novca). Nepovjerenje se ogleda u nedovoljnoj stručnosti i posvećenosti medicinskih radnika uz sav neadekvatni prostorni dio za porođaj, kao i zastarjelu opremu kojima se služe (datiraju iz bivše Jugoslavije). Nadležni bi trebali povesti veću pažnju i kada je u pitanju korupcija, davanje i uzimanje mita, te namještanje tendera koji dovode do velikih gubitaka i zadaju dodatni udarac i onako finansijski loše stojećem zdravstvu.
Podržati ćemo i inicirati kulturne sadržaje specifično namijenjene mladima, ali i ženama…

Mislite li da kampanje poput ove #Glasajzažene imaju uticaja na biračko tijelo?
Da.
Vaša poruka biračicama/biračima!
Biti nijem, gluh i slijep na nepravdu, znači biti sve osim Čovjek!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *