#GlasajZaŽene Munevera Rahmanović-Hrbat:”Sadašnjim budžetom zanemaren je dječiji doplatak, kao i podsticaj mladim majkama, nezaposlenim ženama i drugim ranjivim kategorijama, što je nedopustivo.”

Predstavite se : Rođena sam 1970. godine u Donjoj Kamenici kod Zvornika, gdje sam završila osnovnu školu. Obrazovanje sam nastavila u Gazi Husrev begovoj medresi u Sarajevu, a nakon toga pohađam dvije godine na ITF-u. Zbog ratnih dešavanja, odlazim u rodno mjesto. Nedugo zatim, dolaskom u Tuzlu nastavljam studije na Filozofskom fakultetu i stičem zvanje profesorica razredne nastave. Ambicije za sticanjem znanja i napredovanjem upotpunila sam završetkom studija na Edukacijskom fakultetu u Travniku, čime stičem zvanje bachelor razredne nastave. Kroz usavršavanje i rad, stičem i zvanje savjetnice. Sudjelovala sam i kao učesnica i predavačica u brojnim projektima i seminarima, čiji je prioritet zalaganje za mir, toleranciju i obrazovanje. U februaru 2019. godine objavila sam i esej u knjizi pod nazivom „Živi vrijednosti“, a nakon toga i pjesme u prvom zborniku radova „Nadahnute (sve)mirom“. Zaposlena sam u JU O.Š. „Brčanska Malta“ kao profesorica islamske vjeronauke, gdje radim već 27 godina. Pored toga, aktivno obnašam poziciju savjetnice i učestvujem u projektu Umjetnost i razumijevanje dijaloga u okviru Etos inicijative koju provodi TPO Fondacija iz Sarajeva. Udata sam i majka četvero djece. Ovom prilikom, istakla bih i da vjerujem da je porodica ipak, nad svim ostvarenjima izvor istinske sreće. Zahvalna sam suprugu i svojoj djeci, koji mi nesebično pružaju podršku i nakon napornog radnog dana, dočekuju kao topli smiraj. U skladu sa vlastitim postignućima i zahvaljujući svom bogatom iskustvu, vjerujem da je žena sposobna graditi i karijeru i porodicu, te da za nas – žene, ne postoji prepreka pred našim ciljevima i snovima. Mi to možemo!

Vaš politički cilj?

Svaki posao koji sam do sada preuzimala, bio je nešto novo. Tako i ovaj politički angažman, koji je ujedno i najveći izazov. Zalažem se za podizanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici i šire, te osnaživanje rada žene, kako u politici, tako i u drugim sferama, s posebnim naglaskom na potrebe žena koje su nezaposlene i nalaze se u teškom položaju uslijed raznih okolnosti.


Na čemu temeljite Vašu kampanju?

Svoju kampanju temeljim na univerzalnim vrijednostima, podizanju svijesti i odgovornosti prema najugroženijoj kategoriji građana. U prioritete svrstavam osnivanje fondova za podsticaj žena, subvencioniranje plaćanja vrtića, stipendiranje djece nezaposlenih roditelja, ali i izdvajanje sredstava za posebno nadarenu djecu.


Da li pitanje prava žena i položaj žena imaju mjesta u Vašem političkom angažmanu?

Ženska solidanost i povezanost su najjače karike našeg društva i samo zajedničkim snagama možemo postići naše ciljeve. Ženska intuicija, mudrost, upornost, temelj je koji pruža osjećaj slobode u donošenju vlastitih odluka. Istovremeno, ne smijemo zaboraviti da je neophodno da budemo potpora jedna drugoj, žena ženi.


Šta ćete konkretno učiniti za žene kao buduća vijećnica?

Kao buduća vijećnica, želim prije svega aktivno učestvovati u radu Gradskog vijeća, zalagati se naročito za položaj, prava i ciljeve žena u našoj zajednici. Ukoliko budem izabrana, nadam se da ću svojim trudom, radom i znanjem pokazati kako možemo i moramo bolje. Samo vlastitim primjerima na terenu, možemo poslužiti kao primjer drugima. Sadašnjim budžetom zanemaren je dječiji doplatak, kao i podsticaj mladim majkama, nezaposlenim ženama i drugim ranjivim kategorijama.

Mislite li da kampanje poput ove #Glasajzažene imaju uticaja na biračko tijelo?

Vjerujem da će imati. Vjerujem da će žene prepoznati sebe u nekim od nas kandidatkinja, te nam ukazati povjerenje. Nadam se da će ova prilika za naše izlaganje mnogima od nas pomoći da svoj rad i zalaganje u izbornom procesu učinimo transparentnim jer prilike poput ove su zaista rijetke i željela bih da ih imamo više

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *