#GlasajZaŽene Merima Zubović: “Zalagaću se za ostvarivanje prava žena, sa akcentom na veći angažman žena u svim sferama društvenog života s posebnim osvrtom na žene iz branilačkih i socijalno ugroženih porodica.”

Predstavite se: Ja sam Merima Zubović, rođena 30. 07. 1972. godine u Vlasenici, majka dvoje djece, supruga umrlog demobilisanog branioca. Po struci sam diplomirani ekonomista, zaposlena u Ministarstvu za boračka pitanja od 1995. godine. Kandidatkinja za Gradsko vijeće Tuzla ispred GO SDA Tuzla pod rednim brojem 18. Predsjednica OŽ SDA Brčanska Malta, članica IOOŽ GO SDA Tuzla. Najveći uzor pronalazim u mojim roditeljima jer su me učili najbitnijim moralnim vrijednostima, što se trudim prenijeti na svoju djecu. Na prvim višestranačkim izborima u BiH glasala za SDA, to je bio moj izbor tada i sada je.

Na čemu temeljite Vašu kampanju?

Želim istaći da će o meni govoriti djela, koja sam u proteklih 20 godina kroz humani i profesionalni rad sa branilačkom kategorijom, mladima, djecom, ženama članicama organizacija i udruženja od humanitarnog i društvenog značaja, sprovodila učestvujući u aktivnostima obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti vezanih za Grad Tuzla i Domovinu.

Vaš politički cilj?

Za mene je ovaj politički angažman prilika da učestvujem u najbitnijim pitanjima lokalne zajednice, a prije svega na stvaranju pretpostavki za ostanak mladih ljudi u BiH, njihovom školovanju, stipendiranju, nagrađivanju učenika i studenata, zapošljavanju. Podržavaću inicijative da se značajna sredstva ulažu u poboljšanje kvaliteta usluga u ustanovama primarne zdravstvene zaštite, otvaranje novih ambulanti porodične medicine, modernizacija postojećih, što bi značajno olakšalo pružanje primarne zdravstvene zaštite prvenstveno našim najstarijim sugrađanima, penzionerima, osobama sa posebnim potrebama, porodicama branilaca, majkama sa djecom, zaposlenim ženama, ali i svima nama. Moja podška neće izostati kada je u pitanju rad branilačkih organizacija u cilju poboljšanja kvaliteta življenja pripadnika branilačkih porodica.

Da li pitanje prava žena i položaj žena imaju mjesta u Vašem političkom angažmanu?

Žene su stub našeg društva, odgajateljice generacija. Obrazovane, uspješne, žene sa srednjom stručnom spremom ali i one bez formalnog obrazovanja, svojim radom i angažmanom kako u samom domaćinstvu tako i u svim drugim sferama društva mogu puno dati i treba im pružiti priliku. A na nama, ženama, je da je iskoristimo onako kako najbolje znamo i umijemo.

Šta ćete konkretno učiniti za žene kao buduća vijećnica?

Ukoliko dobijem povjerenje građanki i građana zalagaću se za ostvarivanje prava žena, sa akcentom na veći angažman žena u svim sferama društvenog života s posebnim osvrtom na žene iz branilačkih i socijalno ugroženih porodica.

Mislite li da kampanje poput ove „Glasaj za žene“ imaju uticaja na biračko tijelo?

Mišljenja sam da kampanja „Glasaj za žene“ ima uticaja na biračko tijelo, barem kad su u pitanju biračice.

Vaša poruka biračicama/biračima!

Poštovane biračice, poštovani birači, iskoristite svoje pravo, koje vam se pruža jednom u četiri godine, izađite na lokalne izbore 15.11.2020. godine, koji jesu prilika da izaberete one koji su spremni da ponude odgovore i najbolja rješenja za najteža pitanja koja su pred nama, glasajte, za kandidatkinje i kandidate Stranke demokratske akcije. Zajednički cilj svih kandidata SDA je osigurati povoljno poslovno okruženje za lokalni ekonomski razvoj i investicije, stvaranje uslova za moderan evropski Grad i efikasnije rješavanje problema zagađenja okoline, izvrsnost u radu Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova što će rezultirati poboljšanjem kvaliteta življenja građana u lokalnoj zajednici, obezbijediti uslove za sigurnost građana i imovine, osigurati ravnomjeran razvoj mjesnih zajednica i povećati učešće građana u javnim poslovima.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *