#GlasajZaŽene Lejla Mehanović :”Važno je osnivati fondove za podršku ženama podržati neformalne obrazovne programe koji bi ojačali žene u njihovim inicijativama i potakle samostalnost žena u poslovnom svijetu.”

Predstavite se: Ja sam Lejla Mehanović, kandidatkinja Demokratske fronte za Gradsko vijeće Tuzla, pod rednim brojem 2. Rođena sam u Tuzli, 1983. godine. Nakon završene Gimnazije „Meša Selimović“, završila sam Filozoski fakultet Univerziteta u Tuzli i stekla zvanje dipl. Pedagoginja-psihologinja. Za vrijeme strudiranja i po završetku fakulteta, dvanaest godina sam radila u nevladinom sektoru, gdje sam vodila projekte socijalnog uključivanja, prevencije maloljetničkog prestupništva, unapređenja sistema rada sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom i poboljšanja kvaliteta obrazovanja na lokalnom i entitetskim nivoima. Također sam, kao dugoročni, nestranački posmatrač , 2014. godine pratila provođenje lokalnih izbora u 3 opštine u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Učestvovala sam na nizu edukacija i stručnih usavršavanja u zemlji i inostranstvu iz oblasti socijalne inkluzije, maloljetničkog pravosuđa, novih i kreativnih metoda i pristupa radu u školi. Također sam učestvovala i u nizu istraživanja u ovim oblastima. Smatram da su obrazovanje i aktivizam u zajednici jedini ispravni načini da pojedinac učini kvalitetnijim život u svojoj sredini, kako za sebe, tako i za druge, te nastojim uvijek djelovati učeći, podučavajući i mijenjajući nabolje svoj zajednicu. Posljednje četiri godine radim kao pedagog-psiholog, prvo u osnovnim, a sada u srednjoj školi.

Vaš politički cilj?

Moj konačni cilj u politici je društvo potpune vladavine prava, društvo koje živi jednakopravnost, u kojem se svi osjećaju prihvaćeni i vrijedni i u kome svi daju svoj doprinos napretku tog društva. Smatram da se sve promjene moraju ostvarivati od nižeg nivoa organizacije, dakle od lokalne zajednice, prema gore, te stoga svoj angažman i usmjeravam na djelovanje u lokalnoj zajednici.

Na čemu temeljite Vašu kampanju?

Ne mogu reći da vodim kampanju na koju smo do sada navikli i mislim da ove godine zaista imamo nešto drugačije predizborno djelovanje političkih subjekata. S jedne strane zbog pandemije boesti COVID-19, a s druge strane i zbog smjene generacije koja je vidljiva i na političkoj sceni, u Demokratskoj fronti smo se odlučili kampanju voditi djelimično online, a djelimično ličnim kontaktima sa potencijalnim glasačima. Ja nastojim da svoju kampanju živim svaki dan, i kada jesam i kada nisam kandidatkinja na izborima. Smatram da je potrebno cijelim svojim postojanjem, radom i životom u ovom gradu pokazati da sam spremna na vrijedan i naporan rad, da se trudim da svakodnevno doprinosim dobrobiti svoje zajednice, da sam časna i poštena i spremna na saradnju sa svima koji su dobronamjerni i vrijedni ljudi.
Moja kampanja se temelji i na tome da ne kritikujem političke protivnike, nego da iznosim rješenja koja smo u Demokratskoj fronti osmislili i ponudili za aktuelne probleme u našoj zajednici.

Da li pitanje prava žena I položaj žena imaju mjesta u Vašem političkom angžmanu?

Prava i položaj žena smatram jednim od najvažnijih pitanja koja me okupiraju u mom svakodnevnom radu. Jednaka prava u obrazovanju, na radnom mjestu, korektno i zakonito tretiranje trudnica, porodilja i jednake mogućnosti za obrazovanje i napredovanje žena su u fokusu mog djelovanja i svakako će biti nastavljena i ako budem izabrana za vijećnicu u Gradskom vijeću Tuzla.

Šta ćete konkretno učiniti za žene kao buduća vijećnica?

Prvenstveno smatram da je nužno poboljšati finansijsku podršku porodiljama, posebno onim nezaposlenim, koja bi bila dostatna i u skladu sa stvarnim potrebema porodilja i njihove djece, a ne samo simbolična. Na taj način bi i pronatalitetna politike grada bila kvalitetnija, s obzirom da nam je broj novorođenje djece trenutno manji nego unajtežem ratnom periodu 1993. godine.
Nadalje, inzistirati na pružanju jednakih prilika pri kreiranju kadrovskih politika u gradskim ustanovama. Svjedoci smo da pri Gradskom vijeću Tuzla postoji i komisija za jednakopravnost spolova, koja bi mogla uvijek inzistirati da se pri dodjeljivanju nekih programa odredi procenat žena koje moraju dobiti podršku u okviru određenog programa i slično, ali ovakvih inicijativa do sada nismo imali priliku vidjeti. U skladu sa prethodno rečenim, važno je osnivati fondove za podršku ženama pri pokretanju vlastitog posla i samozapošljavanju, potaknuti i podržati neformalne obrazovne programe koje bi ojačale žene u njihovim inicijativama i potakle samostalnost žena u poslovnom svijetu, ali i na neke naoko manje stvari, koje bi ženama olakšale rad i život u našoj zajednici. Sve stvari kojem u svom programu nudimo kao rješenja u našem gradu moguće je ostvariti preraspodjelom budžeta, rodno osjetljivijim i realnijim budžetskim planiranjem, javnom-privatnim partnerstvom, učešću na međunarodnim projektima koji osiguravaju finansijska i druga sredstva za rješavanje konkretnih problema itd.

Mislite li da kampanje poput ove #Glasajzažene imaju uticaja na biračko tijelo?

Nedvojbeno je da ovakve inicijative imaju značajan uticaj ne samo na biračko tijelo, nego i na same žene i da ih potiču da budu aktivnije, da prepoznaju svoju snagu i svoje sposobnosti i same se angažuju na različitim područjima. Također, ova kampanja je jako važna i zbog pružanja prilika kandidatkinjama da se predstave široj javnosti i pokažu svoje prednosti.

Vaša poruka biračicama/biračima!

Prva i osnovna poruka glasačima je da uvijek iskoriste svoje pravo i građansku dužnost i izađu na izbore. Imamo pravo biti nezadovoljni tek kada smo dali sve od sebe i iskušali sve načine da ostvarimo promjenu onoga što nas čini nezadovoljnim. Na listi kandidata Demokratske fronte za Gradsko vijeće Tuzla se nalaze sve do jedne poštene, vrijedne i sposbne osobe koje mogu osigurati dobrobit našoj zajednici. A u skladu sa ovom kampanjom, posebno bih naglasila da se na listi nalaze fantastične, ostvarene, čestite i poduzetne žene, koje glasači već i poznaju po njihovom angažmanu u zajednici, te stoga #Glasajtezažene!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *