#GlasajZaŽene Enisa Žunić :”Dolazim iz sfere kulture i tu ću dati svoj doprinos da institucije kulture kojima je osnivač Grad Tuzla dobiju više prostora, značaja i da se njeguje kultura i kulturno nasljeđe grada Tuzle.”

Predstavite se : Ja sam mr.sc Enisa Žunić rođena sam u Travniku gdje sam završila osnovno i srednje obrazovanje, a 1981. godine diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 2009. godine dobijam zvanje magistra humanističkih nauka na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli. Od 1992. do 2012. godine bila sam na funkciji direktorice JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla i vodila biblioteku primjerenu najvišim evropskim i svjetskim standardima. Od 2012. godine sam na mjestu rukovodioca Službe za matične poslove i razvoj biblitekarstva. 2017. godine dobijam zvanje Bibliotečki savjetnik od strane Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, Sarajevo. Uspostavila sam saradnju i održala veliki broj predavanja u ambasadama, na univerzitetima i u bibliotekama Tuzle, Tuzlanskog kantona, Evrope i svijeta. Dala sam veliki doprinos prezentaciji kulture i bibliotekarstva grada Tuzle i Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini. Svojim zalaganjem doprinijela sam radu i razvoju Biblioteke, bibliotekarstva i kulture za vrijeme agresije na BIH, kao i u poslijeratnom periodu. Učestvovala sam u društveno-političkim i humanitarnim aktivnostima Grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Bila sam predavačica I učesnica u Tuzli, Tuzlanskom kantonu Bosni mi Hercegovini i inostranstvu o stručnim, političkim, društvenim i kulturnim pitanjima, i pitanjima o statusu žene. Posjeduje izražene stručne, menadžerske, komunikativne i organizacijske sposobnosti. Za svoj rad dobila sam niz domačih i međunarodnih nagrada i priznanja. Na predstojećim lokalnim izborima sam kandidatkinja za Gradsko vijeće ispred PDA .

Vaš politički cilj?

Donošenje Statuta Grada Tuzle. Raditi na dobrobiti svih građanki i građana grada Tuzle.
Boriti se za slobodu, sigurnost i pravdu. Održavati razvoj grada Tuzle u svim segmentima tako što ćemo stvarati uslove za zapošljavanje građana. Boriti se protiv socijalne isključenosti i diskriminacije, a za rodnu ravnopravnost. Unapređivati naučni, tehnološki, kulturni napredak. Poštovati bogatu kulturnu i jezičku raznolikost. Zalagati se za ljudsko dostojanstvo, slobodu, demokratiju, jednakost, vladavinu prava, ljudska prava. Poboljšati status boračke populacije. Raditi na programima razvoja grada Tuzle, određivati prioritete i realizovati ih. Podržavati volonterizam. Raditi na razvijanju kvalitetne i efikasne javne uprave u službi građana grada Tuzle. Uspostaviti dobru saradnju sa nevladinim sektorom. Da svaka mjesna zajednica bude jednako tretirana po svim osnovama. Zalagati se za unapređenje razvoja sporta.

Na čemu temeljite Vašu kampanju ?

Kampanju temeljim prije svega na zadacima i ciljevim za koje se zalaže Pokret demokratske akcije – PDA. Ja kao jedna u nizu kandidatkinja koja želim da postavljeni zadaci budu realizovani i dostupni građankama i građanima Grada Tuzle, u okviru zakonske regulative, u skladu sa Evropskim zajednicama o lokalnoj samoupravi, kao i UN Agendom za održivi razvoj koja predstavlja Program održivog razvoja. Platforma PDA stranke sadrži 14 poglavlja, odnosno područija koja su od izuzetne važnosti za život građana, te su u nadležnosti Grada Tuzle. U svakom obrađenom poglavlju dati su prijedlozi rješenja identificiranih problema, što je jako važno.

Da li pitanje prava žena I položaj žena imaju mjesta u Vašem političkom angažmanu ?

Svakako. U Izbornoj platformi za Gradski odbor Pokreta demokratske akcije – PDA Tuzla postoji dio koji se odnosi na rodnu ravnopravnost, u kome stoji šta sve treba da se učini po pitanju prava žena a utemeljeno na Ustavu BIH i ostalih zakonskih i podzakonskih dokumenata. Moram ista i da rukovodstvo PDA Grada Tuzle na čelu sa predsjednikom prof.dr. Senadom Mehmedinovićem jako puno daje značaja, prostora, uvažavanju žena u Pokretu demokratske akcije. Kako sam dio ove stranke, samim tim i moje zalaganje za politički angažman je itekako prisutno. To mi je i cilj kao buduće vijećnice.

Šta ćete konkretno učiniti za žene kao buduća vijećnica ?

Boriću se za ravnopravnost i veću zastupljenost žena u našem društvu kako na gradskom tako i na svim nivoima, u politici, i za sve ono što ženama pripada po zakonu. Zalagaću se da se unaprijedi društveni, ekonomski, kulturni i politički status žena, ojačati instrumente za planiranje, zastupljenost, praćenje napretka žene u tijelima Grada Tuzle kao i u međunarodnim tijelima. Posebno se boriti za žene sa hendikepiranom djecom, i za samohrane majke, za ekonomsku nezavisnost žene, što podrazumijeva obrazovanje i edukaciju na svim nivoima te njihovo zapošljavanje. Ako su žene mogle u ratu biti značajan sudionik tako u miru treba da budu još više zastupljene. Prije svega zalagaću se za sve one zadatke koje je u izbornoj platformi dala PDA stranka. Naravno, da ima jako puno aktuelnih problema i zadataka koje treba uraditi ako želimo da budemo dio evropskih gradova. Ako budem izabrana za Viječnicu zalagaću se, a osobina mi je upornost i dosljednost sa rezultatima, da se pomogne majkama koje su ostale hranitelji svoje porodice. Dati im mogućnost da rade da svojim sredstvima koje zarade pomognu sebi i svojoj djeci, pogotovo ću se zalagati za majke djece sa poteškoćama u razvoju. Veliki sam ljubitelj životinja, želim da se u ovom gradu riješi ( a može se), udome psi , da se napravi azil za pse. Popstoje projekti za te stvari. Naravno treba voditi računa i o populaciji koja pripada istospolnim skupinama. Kako dolazim iz sfere kulture tu ću dati svoj doprinos da institucije kulture kojima je osnivač Grad Tuzla dobiju više prostora, značaja i da se njeguje kultura i kulturno nasljeđe grada Tuzle. Da se da više značaja i kulturnim društvima. Prijedlog PDA stranke je da Grad TUZLA bude kandidat „Evropska prijestolnica kulture“. To su bili gradovi susjednih zemalja. S tim dobijamo ne samo na značaju samog grada nego i financijski. Ono što je važno je da treba iskoristiti što više evropske fondove. Uraditi sve ama baš sve a što nije izvodljivo i nemoguće, da se otvaraju radna mjesta i zadržavati naše sugrađane u gradu Tuzli. Kroz vijećnička pitanja, rad, dobru organizaciju, iskrenost i upornost zalagat ću se da svaki građanin i građanka ovog Grada imaju bolje uslove za život, čišćem, zdravijem ambijentu, za toplifikaciju prigradskih zona i mjesnih zajednica, obilaznicu oko Grada Tuzle da putni i teretni saobraćaj ne ide kroz Grad. Sa radom, upornošću i zalaganjem mislim da kao vijećnica, ako budem izabrana, mogu se boriti i izboriti za sve zadatke koje treba i realizovati. Moje dugogodišnje radno iskustvo mi daje za pravo da ovako postavljene ciljeve posmatram kao rješive.

Mislite li da kampanje poput ove #GlasajZaŽene imaju uticaja na biračko tijelo?

Naravno. Trebalo bi da bude. Jako su važne nevladine organizacije kao što je Vaša. Znajući koliko se zalažete za prava žena, Vaš uticaj itekako predstavlja bitnu kariku u svemu ovome. Vašim djelovanjem i radom utičete na mnoga mišljenja, usmjerenja, zadatke i da se žene osjećaju bolje, jače, i zalažete se da žena za ženu glasa. “Žene mogu postati ravnopravne u društvu samo ako se njihovi glasovi čuju. Ako zastupaju svoje ciljeve i izražavaju svoja mišljenje.“

Vaša poruka biračicama/biračima !

IZAĐITE NA IZBORE I POSTANITE PUNI SUDIONICI DRUŠTVENIH PROMJENA. VAŠ GLAS TREBA DA SE ČUJE I TREBA DA DATE POVJERENJE ONIM KOJI ĆE ZNATI SPROVESTI ZADATE CILJEVE KOJE VI ŽELITE. MORAMO SRCEM VOLJETI SVOJ GRAD I BORITI SE ZA TUZLU SVIM DEMOKRATSKIM SREDSTVIMA.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *